Лазерно рязане

Лазерно рязане на метали

Фирмата разполага с машина за лазерно рязане с която може да изработи решетките на сифоните по дизайн на клиента.

Лазерно рязанеЛазерните машини за рязане са съвременно  конкурентноспособно технологично оборудване,   позволяващо ни ефективно да решим проблемите,  свързани с изрязването на сложни детайли от листови  материали и тръби, използвайки като режещ инструмент  лазерния лъч.

С помощта на лазерните машини за рязане можем да изработваме детайли от листов материал с габарити до 1250 х 2500 mm

  • стомана (ниско и високовъглеродна), с дебелина до 8 mm;
  • неръждаема стомана, с дебелина до 5 mm;

Освен листови материали, с наличните технологични приспособления сме в състояние да изрязваме профилни отвори в правоъгълни, квадратни и кръгли тръби.

  • Детайли от листов метал
  • Машина за лазерно рязане
  • Различни видове детайли
  • Решетки за сифони по модел на клиента

Използването на лазерния лъч, като режещ инструмент има следните предимства:

  • своевременно решава проблеми, свързани с усвояване на нови производства;
  • отпада необходимостта от изработка на сложни и скъпоструващи щанцови инструменти;
  • значително повишава производителността и културата на труда, автоматизирайки производството на единични и дребносерийни детайли;
  • реализират се икономии от оптималното използване на материалите.